Вчимося легко!

Виконуємо будь-якої складності роботи!

Вкажіть тільки вашу тему, вимоги та відпочивайте!

 
 

   

 

 

Зв'язок з нами

VIBER 093 222 53 53

FB, VK

Ольга Студпортал

@ studportal@i.ua

Як написати наукову статтю

               

                                   Як написати наукову статтю

  Наукова публікація - основний результат діяльності вченого. Головна мета наукової публікації - зробити роботу автора надбанням інших дослідників і позначити його пріоритет в обраній галузі досліджень.

  Можна виділити кілька видів наукових публікацій: монографії, статті та тези доповідей. Монографія - це наукова праця, в якому з найбільшою повнотою досліджується певна тема, тому монографії пишуться рідко. Тези доповідей - це короткі публікації, як правило, містять 1-2 сторінки, внаслідок чого вони не дозволяють в належній мірі ні відобразити результати, ні обговорити їх і не становлять великого інтересу для наукового світу. У багатьох випадках, наприклад, при написанні заявки на підтримку досліджень тези доповідей взагалі не враховуються як публікації. Найбільший інтерес представляють наукові статті, які включають в себе як рецензуються статті (перед опублікуванням стаття проходить рецензування) і нерецензірумие статті, так і праці (або матеріали) конференцій.

  Всяка наукова стаття повинна містити короткий, але достатній для розуміння звіт про проведене дослідження і об'єктивне обговорення його значення. Звіт повинен містити достатню кількість даних і посилань на опубліковані джерела інформації, щоб колегам можна було оцінити і самим,перевірити роботу. Написати гарну статтю - значить досягти цих цілей.

  Щоб написати хорошу статтю необхідно дотримуватися стандарти побудови спільного плану наукової публікації та вимоги наукового стилю мовлення. Це забезпечує однозначне сприйняття і оцінку даних читачами. Основні риси наукового стилю: логічність, однозначність, об'єктивність.

  Назва - дуже важливий елемент статті. За назвою судять про всю роботі. Тому заголовок статті має повністю відображати її зміст. У статті слід стисло і чітко викласти сучасний стан питання, мета роботи, методику дослідження, результати та обговорення отриманих даних.

Стаття, як правило, включає в себе:

- Введення;

- Методи досліджень;

- Основні результати та їх обговорення;

- Висновок (висновки);

- Список цитованих джерел.

  Зазвичай стаття включає також "Реферат" і " Ключові слова", а в кінці статті також можуть наводитися слова подяки.

  У введенні повинна бути обгрунтована актуальність розглянутого питання (що Ви розглядаєте і навіщо?), А також слід навести відомі способи вирішення питання і їх недоліки.

  У розділі "Методи дослідження" необхідно представити Ваш спосіб вирішення даного питання. Сенс інформації, що викладається в даному розділі, в тому, щоб інший учений достатньої кваліфікації зміг відтворити дослідження, грунтуючись на наведених методах.

  Результати та обговорення - це основний розділ, мета якого - показати, якими даними підтверджується робоча гіпотеза і чому представлені результати саме такі, і як вони співвідносяться з основною ідеєю статті. Результати, як правило, найбільш насичені ілюстраціями - таблицями, графіками, фотографіями, які несуть основну функцію докази, представляючи в згорнутому вигляді Ваш вихідний матеріал. Тут же треба вказати характерні особливості результатів роботи, оцінити межі роботи, т. е. ті рамки, в яких правомірні висновки з результатів роботи. Необхідно порівняти представлені в статті результати з попередніми роботами в цій області, як Вашими, так і інших авторів.

  У Висновкахнеобхідно зіставити отримані результати з початковою метою проведення роботи, визначити значення Ваших результатів для подальших досліджень.

Ще один дуже важливий елемент - список цитованих джерел. Більшість журналів не приймуть Вашу статтю, якщо список літератури буде складений не за правилами. Але про це ми поговоримо наступного разу.

                                             Головне, пам'ятайте: що написано пером, не вирубаєш сокирою…

Як написати наукову статтю

  Розробка наукових або аналітичних статей вимагає дотримання певних правил викладу матеріалу. Всі виклад має відповідати суворому логічному плану і розкривати основну мету статті.

Основні моменти, якими повинні керуватися автори при написанні наукових або аналітичних статей можна викласти в наступних пунктах:

- Розвиток наукової гіпотези;

- Здійснення зворотного зв'язку між розділами статті;

- Звернення до раніше опублікованими матеріалами з даної теми;

- Чітка логічна структура компонування окремих розділів статті.

Всі науково- аналітичні статті будуються за таким планом і містять такі обов'язкові розділи:

- Вступ,

- Опис методів,

- Опис результатів,

- Розділ обговорення і головних висновків.

  При описі будь-якої наукової або аналітичної роботи, пов'язаної з проведенням досліджень, потрібно грамотно оформити вступ. Метою вступу є доведення до читача основних завдань, які ставив перед собою автор статті.

Як правило, вступмає в себе включати:

- визначення наукової гіпотези;

- містити необхідну вступну інформацію;

- детально пояснювати причини, за якими були розпочаті дослідження;

- критична оцінка вироблених раніше робіт у цій галузі;

- розкрити рівень актуальності даної теми;

- чіткий план викладу матеріалу.

  При роботі над вступом слід застосовувати методики оцінки цілей, докладно описуються в НЛП. Коротко їх зміст можна виразити так:

- наскільки чітко сформульована основна мета дослідження;

- чи є явні протиріччя в матеріалах дослідження?

- наскільки повно була використана тематична література;

- повнота вираження актуальності теми;

- чи є ваше дослідження новаторським, або повторює подібні роботи інших авторів.

 Опис методів проведення дослідницьких робіт має відповідати на всі основні питання, пов'язані з проведенням дослідження або експерименту. Опис методів повинне бути таким, щоб будь-який науковець, що володіє відповідною кваліфікацією чи обладнанням, міг відтворити експеримент, грунтуючись на описаних методах.

В описі методів необхідно приділити увагу наступним моментам:

- вказати характеристику проведення дослідження: плацебо- контрольоване, подвійне сліпе, рандомізірованни;

- детально описати методику вибірки і вказати протягом, якого часу проводилося спостереження;

- вказати статистичні методи, які застосовувалися при аналізі результатів.

У розділі результатів роботи, необхідно зробити висновок про те, чи підтвердилася гіпотеза, висловлена у вступі, чи ні. У цьому розділі , може розміщуватися графічна інформація, що допомагає спростити зведені дані.

  Розділи обговорення та висновки дозволяють автору статті викласти в короткій формі ті моменти, які були досягнуті в результаті проведеного дослідження. У цьому ж розділі робляться альтернативні висновки, їли отримана в результаті дослідження інформація дозволяє двояке тлумачення фактів.

  Остаточним розділом статті є - реферат.

  Він повинен висвітлювати наступні ключові моменти:

- Цілі дослідження;

- Використані методи або технології;

- Основні отримані в ході дослідження результати;

- Висновки автора.

  Розмір реферату повинен суворо відповідати статті і містити необхідні дані в максимально стислій формі.